Därför jagar vi
 

   Under den längsta delen av
   den tid vi människor funnits på
   jorden har vi varit jägare. Att
   jaga är ett naturligt sätt att
   leva. Jakt är ett sätt att
   uthålligt skörda ett överskott
   som naturen ger.
 
   En betydelsefull del av jakt-
   skickligheten är att nyttja den
   resursen klokt och inte ta ut
   mer än naturen producerar.
 
   I den jaktliga känslan ingår
   också tillfredsställelsen att själv
   kunna hämta sin mat från naturens
   skafferi och laga till den. Viltet har
   levat ett naturligt liv fjärran från
   djurfabriker, antibiotika och andra
   konstgjorda sätt att hantera djur.
   Att jaga tillsammans är ett naturligt
   sätt att umgås. Jakt är också en
   naturupplevelse. Många jaktdagar
   är det enda "bytet" minnen av
   upplevelserna i på fjället.


              Jakt efter småvilt
 
            från fågel till fisk o allt däremella
 
   Fotnot: Att gå på tjäderjakt blir inte alltid som man tänkt sig.
 
    Tjädern är vår största skogsfågel . Tupp och höna skiljer sig tydligt åt i
   utseende. Tuppen är övervägande svart, men har ett blågrönt skimrande bröst,
   vita teckningar på vingknoge och vingar, samt en rött fält längs ögats överkant.
   Den blir betydligt större än den brunspräckliga hönan med sitt rödbruna bröst.
   Längden kan bli över 90 cm från stärtpennorna till näbben och vikten i sällsynta fall
   upp till sju kg. Vanligtvis väger den betydligt mindre, 3,5-4,7 kg, vilket är ungefär
   dubbelt så mycket som en genomsnittlig höna.


   Småviltsjakten på renbetesfjällen är mycket
   populär bland svenska jägare men även bland
   jägare från andra länder, främst från Norge.


 

 Copyright (c) 2011 Sjougdas Jakt & Fiskecamp   webmaster ROSE